Znajdujesz się aktualnie na archiwalnej stronie WSFiP, kliknij w link aby przejść do Aktualnej strony

Nr Data Tytuł Zarządzenia Załączniki Zmiany Status
26/2020/2021 17.12.2020 w sprawie zasad regulujących organizację zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021 z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej brak brak Obowiązuje
19/2020/2021 06.11.2020 w sprawie: zasad organizacji zajęć dydaktycznych od dnia 9 listopada 2020 r. w okresie obowiązywania obszaru czerwonego na terenie kraju brak brak Obowiązuje
16/2020/2021 28.10.2020 w sprawie: powołania Rady Programowej Kierunku Studiów Finanse i Rachunkowość brak brak Obowiązuje
15/2020/2021 28.10.2020 w sprawie: jednolitego regulaminu Rady Programowej dla kierunków studiów prowadzonych w ramach wydziałów w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej Załącznik 1 brak Obowiązuje
14a/2020/2021 05.10.2020 w sprawie: obowiązku składania oświadczeń przez pracowników prowadzących działalność naukową oraz biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej  Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3
Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6
Załącznik 7
 brak  Obowiązuje
13c/2020/2021 01.10.2020 w sprawie: obowiązku uzyskania przez pracowników naukowych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej uniwersalnego identyfikatora naukowca ORCID brak brak Obowiązuje
13b/2020/2021 01.10.2020 w sprawie: dyżurów na zjazdach w roku akademickim 2020/2021 – semestr zimowy brak brak Obowiązuje
13a/2020/2021 01.10.2020 w sprawie: dyspozycyjności władz Uczelni brak brak Obowiązuje
13/2019/2020 25.08.2020 w sprawie: uruchomienia platformy e-learningowej w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 brak Obowiązuje
9b/2019/2020 20.01.2020 w sprawie: sposobu obliczania oceny końcowej w systemie ,,Wirtualna Uczelnia Bazus" brak brak Obowiązuje
2a/2018/2019 30.09.2018 w sprawie: powołania Rady Bibliotecznej w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej brak brak Obowiązuje

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony